5.8.2020 Sisäilmassa pöpöjä, liikaa hiilidioksidia vai ihan jotain muuta?

Asutko talossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto? Onko joskus tuntunut siltä, että ilma on tunkkainen ja sisällä on raskas olo tai jopa päänsärkyä ilmenee? Usein syynä ei olekaan kosteusvauriosta aiheutunut sisäilmaongelma vaan yksinkertaisesti riittämätön tuloilman saanti. Asiaan voi vaikuttaa myös mahdollisten tuloilmasuodattimien likaantuminen ja tukkeutuminen. Sisäilmamittauksilla pystymme sisäilmasta selvittämään helposti mm. hiilidioksidin ja hiilimonoksidin, Formaldehydin määrän, jota on tyypillisesti mm. vanhassa lastulevyssä. Mittaamme tarvittaessa myös pienhiukkasten määrän kokoluokittain. Suuria arvoja ilmenee mm. liikenteen, puupolton ja runsaan tekstiilisisustuksen vuoksi.


26.7.2020 Kaukolämmöstä maalämpöön jo ekologisuuden vuoksi

Olemassaolevista rakennuksista, suurin osa on edelleen kaukolämmössä, jos katsotaan vain ns. suuria rakennuksia kuten esimerkiksi toimistoja ja asuinkerrostaloja. Kyseiset rakennustyypit ovat yleensä taajama-alueella ja lähellä kaukolämpöverkostoa. Pientalojen osalta kaukolämpö on jäänyt selvästi vähemmistöön. Suurin osa nykyisestä rakennuskannasta on syntynyt ennen 1990-lukua ja tuolloin patterilämmitys oli lähes ainoa vaihtoehto ja toisaalta lämpöpumpputekniikka oli tuolloin kehityskaarensa alkupäässä.

Uusista pientaloista lähes kaikissa on vesikiertoinen lattialämmitys, joka on otollisin vaihtoehto lämpöpumpuille. Uusissa pientaloissa onkin useimmiten jokin lämpöpumppumalli. Nykyisenä trendinä on että uusiin rivitaloihin ja jopa kerrostaloihin tulee yhä useammin maalämpö jonka lisäksi suuria kaukolämmitteisiä kerrostaloja muutetaan yhä useammin maalämmölle.

Lämpöä saadaan yhteistuotantovoimassa sähkön "sivutuotteena" hyvällä hyötysuhteella. Helsingin seudulla kyseinen lämpö kuitenkin tuotetaan pitkälti hiilivoimalla, jonka ominaispäästö (g/kWh) on erittäin korkea. Maalämpö on usein ekologisin lämmitysvaihtoehto, myös kaukolämpöön verrattuna, erityisesti lattialämmityskohteissa. Sähkö voidaan ostaa mistä sähköyhtiöstä halutaan, vaikkapa sellaisesta jossa kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Tällöin maalämmönkin kuluttama sähkökin on tuotettu uusiutuvalla energialla.


10.7.2020 SCOP vs todellinen vuosilämpökerroin

Lämpöpumpputekniikka on kehittynyt monella osa-alueella, myös lämpökertoimen suhteen. Nykyisin lämpöpumpuille ilmoitetaan standardin mukainen laskennallinen vuosilämpökerroin (SCOP) joka periaatteessa on parannusta hetkelliseen COP-arvoon. SCOP-arvosta on kuitenkin yleensä melkoisesti matkaa todelliseen tai ylipäänsä realistiseen vuosilämpökertoimeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että SCOP-arvoissa olisi välttämättä ilmaa. Syinä eroihin ovat mm. laskentamallin arvot, jotka on sovitettu keski-eurooppaan. Laskennasta voi myös puuttua kuuman patteriverkon vaikutukset suorituskykyyn sekä käyttöveden lämmityksen huonoin hyötysuhdekomponentti. Ovatko kaikki lämpöpumpun nesteen kiertopumput laskennassa?

Vuositasolla erot voivat lämpökertoimessa olla kymmeniä prosentteja. Suuressa kerrostalossa erot voivat olla jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Siksi tämä on yksi hyvä lisäsyy hyödyntää kokenutta, ammattimaista ja puolueetonta asiantuntijaa apuna maalämpöhankinnassa,8.6.2020 Asiantuntija-apua maalämpöhankkeessa

Kesäkaudella on hyvä aika kilpailuttaa maalämpöurakoitsijaa, lämmitysmuodon ehtii vaihtaa maalämmöksi ennen syksyä. Suomessa moni kuluttaja ja osa taloyhtiöistäkin tekee suuria päätöksiä ilman puolueettoman asiantuntijan apua. Asiantuntija säästää aikaa, vaivaa ja stressiä. Asiantuntija todennäköisesti myös aikaansaa paremmat sopimusehdot, paremman kokoonpanon ja ehkäpä energiatehokkaamman maalämpöjärjestelmän. Miksi et käyttäisi ammattilaisapua jo kilpailuttamisvaiheessa?19.4.2020 Koska on oikea aika investoida lämpöpumppuun?

Yli 15 vuoden kokemukseni lämpöpumpuista ja lämmitysmuotovertailuista on opettanut että mm. vuodenajoilla ja säälläkin on merkitystä kuluttajien kiinnostukseen lämmitysmuodon vaihtoon liittyvissä asioissa. Suuri merkitys senhetkiseen kiinnostukseen on myös vanhan lämmitysmuodon senhetkisellä energianhinnalla. Lämmitysmuoto valitaan kuitenkin kymmenien vuosien horisontilla, ja niinpä odottelu esimerkiksi yhdenkin talven yli vie takaisinmaksuaikaa noin vuoden kauemmaksi. Heiluntaa tai ei, pitkässä juoksussa energianhinnat ovat historiallisesti kallistuneet merkittävästi. Välillä hyppäyksiä on tullut yli 10%iakin yhdelle vuodelle kerralla. Kun vertailu tehdään vähintään 20 vuoden pitoajalle, pienetkin energianhinnan vuotuiset kallistumiset kasvattavat lämpöpumppujen kustannustehokkuutta eli takaisinmaksuaika lyhenee (=investoinnin tuotto paranee).

2000-luvulla lämpöpumppujen laatutaso on parantunut, takuuajat pidentyneet, urakoitsijoiden kokemus ja palvelukonsepti kehittynyt, lämpöpumppujen lämpökertoimet parantuneet sekä laitteiden kyky selviytyä hankalammista lämpötilaolosuhteista parantunut.

P.S.

Lämmitysmuodon vaihtajat: Korkotaso on edelleen nollan tienoissa, taloyhtiölle on tietyin edellytyksin saatavissa energiatukea, omakotitalon omistajalle joko energiatukea tai kotitalousvähennys...

Minkäarvoinen talo onkaan senjälkeen kun se on varustettu vähäpäästöisellä ja edullisesti pyörivällä lämpöpumpulla...?17.4.2020 On aika uudistaa toimintatapoja ja liiketoimintamallia

Maailmalla ja Suomessakin leviävä Korona-virus on johtanut tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin. Mekin olemme miettineet uusiksi toimintatapojamme. Nyt on hyvä aika panostaa uusiutuvan energian hankintaan, se on edelleen kannattava vaihtoehto nyt ja tulevaisuudessa.

-Teemme useimmat selvitykset ja laskennat ilman kohdekäyntiä. Tarvittaessa voimme käyttää apuna sähköisesti saatavilla olevia tietoja kohteesta.

-Jos valokuvat teknisestä tilasta tai tontista ovat välttämättömiä, voimme myös tarvittaessa pyytää tietyntyyppisiä valokuvia kohteesta.

-Raportti toimitetaan sähköpostissa PDF-muotoisena.