Maalämpö on varastoitunutta aurinkoenergiaa, jota voidaan ottaa maaperästä, kalliosta ja vesistöstä. Kalliolämmöstä suurin osa lämmöstä on maapallon ytimestä pintaan päin johtuvaa fissiolämpöä.


Suurissa maalämpöjärjestelmissä voi olla jopa kymmenien prosenttien ero investointikustannuksissa riippuen lämmönkeruutavoista. Lämmönkeruutapa valitaan kohdekohtaisesti.


Maalämmön keruuputkiston asennus vaatii kunnalta toimenpideluvan. Luvan hinta ja
lupaprosessi riippuu oleellisesti kunnasta.


Maalämpötekniikan kehittyessä ja korkotason pysyessä alhaalla on maalämmön
hankinta on yhä kannattavampi myös kaukolämpötaloissa.