Lämmitysmuodon vaihtaminen

Tyypillisesti lämmitysmuodon vaihtoa harkittaessa vanha lämmitysjärjestelmä olisi lähivuosina ainakin osittaisen uusinnan tarpeessa. Korjaustarve riippuu suuresti komponenttien iästä ja ennenkaikkea lämmitysmuodosta / energianhinnoista. Vaihtoehtoinen (korjaus)kustannus on myös syytä ottaa huomioon. Monet kohdekohtaiset erityispiirteet voivat vaikuttaa valintoihin. Talon mahdollinen ilmanvaihdon jäähdytystapa/jäähdytystarve voi jo itsessään olla riittävä osatekijä valintoihin.

Teemme kirjallisen raportin vertailulaskelmineen erilaisilla skenaarioilla, energianhinnan ja korkotason kehitystä peilaten. Annamme kirjalliset suositukset lämmitysmuodon vaihdosta/täydentämisestä huomioiden myös tontin koon ja sijainnin. Mikäli on sovittu myös paikan päällä käymisestä, katsastamme myös:

teknisen tilan sijainnin talossa ja sen kulkureitit, oviaukot, sisäkorkeudet sekä tontin ominaisuudet