Energiatuki


Pääsääntöisesti kotitaloudessa tai omassa loma-asunnossa tehdystä työstä voi saada kotitalousvähennyksen verotuksessa tietyin rajauksin.

Energiatuki 1 (kaikki asuinrakennukset, E-luvun parantumisvaade)

Tietyin edellytyksin myös energiatuki voi olla mahdollinen erityisesti suurten energiatehokkuusparannuksien kohdalla. Oleellinen tieto on rakennuksen E-luku rakentamisajan tilanteessa (ns. "lähtötilanne") ja parannusten jälkeen. E-luku saadaan energiaselvityksestä, jonka tekee energia-alan pätevöitynyt ammattilainen. Taloyhtiö voi saada vain energiatukea.

Teemme tarvittavat E-lukulaskennat, suositukset energiainvestoinneille ja avustamme tukihakemuksen täytössä, alkaen 330€+ALV.


Energiatuki 2 (Pientalo kokonaan pois öljystä)

30.6.2020 lähtien (investointikustannukset 1.6.2020 alkaen) on OMAKOTITALO voinut saada energiatukea kun öljylämmitystalosta ollaan KOKONAAN siirtymässä uusiutuvaan energiaan. Uudesta (uusiutuvan energian) lämmitysmuodosta riippuen tuen suuruus voi olla 2500 tai 4000€. Esimerkiksi maalämpöön kokonaan siirryttäessä 4000€.

Avustamme kaikessa hankintaan / hankinnan kannattavuuteen liittyvissä asiantuntija-asioissa, kannattavuusselvityksistä järjestelmän käyttöönottovaiheeseen saakka


Samanaikaisesti ei voi saada samaan hankkeeseen tukea kotitalousvähennyksen ja energiatuen muodossa.

Taloyhtiölle vain energiatuki 1 on mahdollinen tukimuoto mutta kaukolämmitetyssä rakennuksessa energiatuen saantiedellytyksien täyttäminen on haastavampaa.