Pääsääntöisesti kotitaloudessa tai omassa loma-asunnossa tehdystä työstä voi saada kotitalousvähennyksen verotuksessa tietyin rajauksin.

Tietyin edellytyksin myös energiatuki voi olla mahdollinen erityisesti suurten energiatehokkuusparannuksien kohdalla. Oleellinen tieto on rakennuksen E-luku rakentamisajan tilanteessa (ns. "lähtötilanne") ja parannusten jälkeen. E-luku saadaan energiaselvityksestä, jonka tekee energia-alan pätevöitynyt ammattilainen. Taloyhtiö voi saada vain energiatukea.

Samanaikaisesti ei voi saada samaan hankkeeseen tukea kotitalousvähennyksen ja energiatuen muodossa.

Esimerkiksi kiinteistömuotoisen omakotitalon kohdalla on tapauskohtaista, kumpi edellämainittu tukimuoto on suotuisampi. Taloyhtiölle vain energiatuki on mahdollinen tukimuoto mutta kaukolämmitetyssä rakennuksessa energiatuen saantiedellytyksien täyttäminen on haastavampaa.