Sisäilman laatu vaikuttaa monin tavoin asukkaiden oloon, vireystilaan ja jopa terveyteen. Sisäilman laadun osa-alueita voi tutkia erilaisilla menetelmillä, mm. mittalaitteilla ja laboratorio-tutkimuksilla.

Liiallinen sisäilman hiilidioksidipitoisuus tuntuu nenässä tunkkaiselta mutta tunkkaisuuteen voi olla myös muita syitä. Ulkoilman hiilidioksiditaso on noin olosuhteista riippuen noin 350-450 ppm.

Liiallinen sisäilman kuivuus näkyy ihossa ja tuntuu hengityselimissä. Kuivuus on ongelma lähinnä talvikaudella.

Pienhiukkasia on niin sisä- kuin ulkoilmassakin. Kun hiukkaskoko on alle 5um, hiukkanen kykenee etenemään keuhkoihin saakka. Pienempiä (0,3um) hiukkasia on ilmassa paljon enemmän kuin 5um hiukkasia ja piimmät hiukkaset ovat terveydelle haitallisimpia. On arvioitu että pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa lähteestä riippuen noin 1300-1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Teemme allaolevia mittauksia sekä ilmanvaihtoon liittyvää neuvontaa erityisesti pientaloissa:

-sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden mittauksia

-hiilimonoksidin mittauksia (häkä)

-formaldehydimittauksia

-pienhiukkasmäärän mittauksia, hiukkaskoot 0,3...10um