Lämmitysmuodon valinta uudiskohteeseen

Uudiskohteessa voidaan valinnat tehdä useimmiten puhtaalta pöydältä mutta monet kohdekohtaiset erityispiirteet voivat vaikuttaa valintojen keskinäiseen kannattavuuksiin. Myös tontin koko/sijainti, lupa-asiat tai rakentamislupaan liittyvät ehdot saattavat vaikuttaa ratkaisuihin. Joissakin rakennuksissa jäähdytys tai lämmitysenergian varastointi saattavat olla keskeisin ohjaava kriteeri.


Uusiutuva energia on ekologista, taloudellisesti kannattavaa ja edesauttaa uudisrakentamisen energiamääräysten toteutumista (E-luku).

Teemme kirjallisen raportin vertailulaskelmineen erilaisilla skenaarioilla, energianhinnan ja korkotason kehitystä peilaten. Annamme kirjalliset suositukset lämmitysmuodon valinnasta huomioiden lämmitysmuotojen vaikutukset E-lukuun, tontin kokoon ja sijaintiin liittyen.